Hálózati Összefogás

Korábbi kérdések, válaszokKérdés: Családi bölcsődénkbe szeretnénk alkalmazni egy főiskolai végzettségű ovodapedagógus hölgyet, akinek nincs a jogszabályban előírt kisgyermekgondozó OKJ végzettsége. Pályakezdő (gyakornok). Milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Bölcsődei pedagógus, kisgyermeknevelő, vagy csak szolgáltatást nyújtó személy munkakörben? Melyiknél mennyi a fizetés, és milyen kiegészítő pótlékot kell adnunk neki? 2017-re a gyermeklétszám alapján járó normatív támogatás mellett tudunk-e igényelni bértámogatást?
Válasz: A családi bölcsődében az egyetlen betölthető szakmai munkakör a kisgyermekgondozói. Az ebbe való besorolás feltétele a szakirányú szakképesítés megléte. Amennyiben ilyen nincs, akkor a munkakör elnevezése: "szolgáltatást nyújtó személy". Itt az elvárás a 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti családi napközi működtetője tanúsítvány. A nem szakirányú szakképzettséggel rendelkező - akár diplomás - munkatársat a munkakörre vonatkozó előírások szerint lehet besorolni, mely jelenleg nem írja elő a középfokú végzettséget, a legalacsonyabb alapbér így 2017. évtől a 127500 Ft, mely kiegészül a fizetési osztály és fizetési fokozat szerint megállapított szociális ágazati összevont pótlékkal.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/74/43000/MI%20MENNYI%202017.pdf
Ha a munkáltató belső szabályzata szerint érettségi szükséges a feladat ellátásához, ez esetben magasabb fizetési osztályba kell a dolgozót sorolni és kötelező megadni a garantált minimálbér havi 161.000 Ft alapbért, mely itt is kiegészül a szociális ágazati összevont pótlék összegével. Az ágazati pótlék igényelhető támogatásként a kincstártól amennyiben a fenntartó az állami támogatásba befogadott férőhelyekkel rendelkezik.
Ha az óvodapedagógus végzettségű szolgáltatást nyújtó személy megszerzi a szakirányú szakképesítést, akkor ha az középfokú, akkor az annál magasabb óvodapedagógusi iskolai végzettség már figyelembe vehető, a dolgozó a közalkalmazottakról szól törvény szerinti besorolásban BA (főiskola) esetében az F, egyetem (mesterképzés) esetén G fizetési osztályba kerülhet ha a fenntartó szakmai munkakört hoz létre.
2017.01.16
Kérdés: Családi étkeztetés keretében, saját főzőkonyhán milyen nyilvántartást kell vezetni a főzéssel kapcsolatban? Köszönettel:
Válasz: CSALÁDI ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (kivonat a 2008. évben az Országos Környezetegészségügyi Intézet, Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet, Országos Tisztifőorvosi Hivatal által készített "ÚTMUTATÓ A CSALÁDI NAPKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEI" című dokumentumból

"...Általános előírások
A konyha padozata hézagmentes, mosható és fertőtleníthető legyen. A mosogató és a
munkaasztal melletti falat a szennyeződésnek kitett felületen mosható, fertőtleníthető
burkolattal kell kiképezni. A konyha mérete, kialakítása olyan legyen, hogy előkészítő hiányában az egyes nyersanyagok előkészítése térben vagy időben elkülöníthető legyen.
A természetes megvilágítás mellett gondoskodni kell kielégítő mesterséges világításról.
A természetes szellőzést biztosító ablaknak a padlószintről nyithatónak kell lennie, a nyitható
ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
Az élelmiszerek előkészítéséhez és feldolgozásához, az ételkészítéshez, a mosogatáshoz,
valamint az élelmezéssel foglalkozó dolgozó tisztálkodásához és a konyha takarításához
kizárólag ivóvíz minőségű vizet szabad használni.
A hulladék részére jól zárható, fertőtleníthető és megfelelő méretű tároló edényt kell
biztosítani.
Az étkeztetésnél figyelembe kell venni a fogyasztók életkori sajátosságait.
Saját konyhán történő ételkészítés szabályai
Az ételkészítés és étkeztetés egész ideje alatt olyan feltételeket kell biztosítani, melyek
megvédik az élelmiszerek és a készételek tisztaságát, minőségét, táp- és élvezeti értékét.
Raktározás
A tárolás során a nyersanyagokat félkész és késztermékeket rendszeresen felül kell vizsgálni
romlás és lejárati idő (fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idő) vonatkozásában.
A tárolandó anyagok részére olyan tároló hellyel és hűtőkapacitással kell rendelkezni, hogy a
nyersanyagok, a félkész termékek és a fogyasztásra kész ételek, élelmiszerek egymástól
elkülönített tárolása biztosítható legyen.
Egy hűtőszekrény esetén a termékeket a keresztszennyezést kizáró csoportosításban kell
elhelyezni, jól záródó fedett edényben, a fogyasztásra kész ételeket, élelmiszereket felül, a
nyersanyagokat alul kell tárolni.
A gyorsan romló élelmiszereket és ételeket 0 oC és +5 oC közötti hőmérsékletű
hűtőszekrényben, a mélyhűtött termékeket -18 oC-on kell tárolni, azok felengedés utáni újra
fagyasztása tilos.
Az előírt hőfok folyamatos ellenőrzésére a hűtőszekrényben hőmérőt kell elhelyezni.
A hűtők tisztántartásáról és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
A tiszta edényeket szennyeződéstől védve kell tárolni.
Ételkészítés minden fázisában kizárólag erre a célra engedélyezett anyagból készült főző-,
tálaló-, étkezőedény, eszköz használható. Sérült, csorba, hibás, lepattogzott zománcú, vagy
repedezett, elöregedett műanyag edény nem használható.
Előkészítés
Az előkészítéshez használt munkaasztal lehetőleg a mosogató közelében, a főző-tálaló helytől
távol legyen.
A földesáru tisztítását a többi művelettől időben elkülönítetten kell végezni, utána a
felületeket alaposan le kell tisztítani, fertőtleníteni.
Ételt készíteni kizárólag emberi táplálkozásra alkalmas nyersanyagból, félkész- és
késztermékből szabad.
Saját termesztésű, növényvédőszerrel kezelt zöldséget, gyümölcsöt csak a szerre előírt
élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte után szabad felhasználni.
Saját készítésű, étkeztetési célra eltett savanyúságot, befőttet csak akkor szabad felhasználni,
ha tartósítószer nélkül, vagy engedélyezett tartósítószerrel készítették.
Felhasználni csak üzletben vásárolt termesztett gombát vagy gombavizsgáló szakellenőr által
megvizsgált és emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített szabadon termő gombát szabad.
A fagyasztott nyersanyag, félkész- és késztermék felengedtetését hűtőszekrényben vagy kis
mennyiségek esetén erre a célra alkalmas mikrohullámú készülékben kell végezni. Nem
történhet a nyers hús felengedtetése szobahőmérsékleten vagy meleg vízben. A műveletet úgy
kell végezni, hogy annak során egyéb élelmiszerek ne szennyeződhessenek.
A hús mosását, szeletelését, darabolását a baromfihústól, valamint a többi nyersanyagtól
térben vagy időben elkülönítetten kell végezni. A nyershús előkészítésének befejezése után
alaposan kezet kell mosni, fertőtleníteni.
Csak friss, tiszta, ép héjú tojás használható fel.
Főzés, tálalás
A tűzhely sütő-főző kapacitása olyan legyen, hogy az ételek azonos időben készüljenek el.
Minden étkezéskor csak frissen készített ételeket szabad adni, maradék ételt újból kínálni,
vagy felhasználni nem szabad.
Az elkészült ételt 2 órán belül el kell fogyasztani, a meleg ételt a tálalásig legalább 63 oC
hőmérsékleten kell tartani.

Mosogatás szabályai
A mosogatáshoz legalább két medencés, hideg-meleg vizes mosogató szükséges. A
medencéket minden használat után fertőtleníteni kell.
A főző- és a tálalóedények mosogatását két fázisban, az alábbiak szerint kell végezni:
- I. fázis: zsíroldás és fertőtlenítés kombinált hatású szerrel
- II. fázis: öblítés folyó vízzel.
Az edényeket csepegtetőtálcán kell leszárítani, törölgetni tilos.
Gépi mosogatás esetén a fertőtlenítő hatást biztosító min. 82 oC hőmérsékleten kell a
mosogatást végezni az erre a célra engedélyezett szerekkel.
A mosogatógép alkalmazása esetén is szükséget a két medencés mosogató biztosítása.
Az ételmaradékok részére a konyhán belül zárt, fedővel ellátott gyűjtőedényt kell biztosítani.
Ennek folyamatos ürítéséről, rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
Személyzetre vonatkozó előírások
Ételkészítéssel, étkeztetéssel csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályokban
előírt vizsgálaton részt vett, egészségügyi nyilatkozattal és az alapfokú közegészségügyi,
élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi ismeretekkel rendelkezik.
Az ételkészítéssel foglalkozó személynek a főzés megkezdésétől a tálalás befejezéséig tiszta
hajvédőt és védőruhát kell viselnie. A munka kezdetekor, WC használat után, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles az ételkészítést és/vagy kiszolgálást végző személy kezet mosni és fertőtleníteni. A mosdóhoz szappant, körömkefét és tiszta törülközőt valamint gyermek által el nem érhető helyre kézfertőtlenítőt kell kihelyezni.
Takarítás szabályai
A helyiségekben naponta nedves, fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni. A takarításhoz
használt ruhát rendszeresen ki kell mosni. Más takarítóeszközt (vödör, felmosóruha) kell
használni a konyhai, és mást az egyéb helyiségekhez.
A takarító- és fertőtlenítőszereket zárt szekrényben kell tárolni úgy, hogy a gyermekek ne
férjenek hozzá...."
2016.06.16
Kérdés: Kérdés *Mikor lép életbe a családi bölcsődével és napközbeni gyermekellátással kapcsolatos módosítása a a15/1998 NM rendeletnek.
Válasz: A rendelet tervezete elkészült, a szakma 2016. január 8-áig véleményezhette. Várhatóan február hónap folyamán hatályossá válik. A módosítások 2017. január 1-gyel lépnek hatályba.
2016.02.01
KeresésEseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Érdekli tevéknységünk, szeretne hírlevelet kapni az aktualitásokról?Hálózati összefogás tagjai

Hálózati összefogás tagjai
-