Hálózati Összefogás

Hírek, aktualitások

Intézményi térítési díj jelentési kötelezettség az állami támogatásban részesülőknek

Új feladat a 415/2015-ös kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás az intézményi térítési díjról  a TEVADMIN rendszerben

Az intézményi térítési díj fogalmát minden állami támogatásban részesülő szolgáltató ismeri, a jogszabály előírja a kiszámítását (határideje mindig az adott év április1.napja), a MÁK a helyszínen ellenőrzi, ugyanígy a kormányhivatal is.

A 328/2011-es korm.rendelet a személyi térítési díjról ezt mondja: "10. § (1) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét."

 

Ennél alacsonyabb összeg is meghatározható, ha a fenntartó úgy dönt (van pl. hozzá saját plusz forrása). Ha a folyamatok indokolják év közben egyszer lehet módosítani. A fenntartói döntést dokumentálni kell.

Az új feladathoz kapcsolódóan röviden összefoglaljuk számításának egyik lehetséges módját, az aktualitások jegyében már a 2017. évi normatívát figyelembe véve.
 

PÉLDA: az előző év alapján megtervezzük az önköltséget - pl. évi 4 millió ft/csabő és megbecsüljük a várható gondozási napokat. Ha pl. a hiányzások és zárva tartás figyelembe vételével egy teltházas 5 férőhelyes szolgáltatás 4-es átlagos kapacitással számol akkor az az év 52 hetében  1040 gondozási napot jelent (52 hét x 5 nap x 4 gyerek).
SZÁMÍTÁS:
Az éves önköltség 4 millió forintból (éves bér, rezsi, ÉTKEZÉS IS(!), eszköz, egyebek...) le kell vonni az éves normatíva összegét ami 1040 gond.napnál 1040*1442 ft (346000 ft éves normatíva 240-es számmal osztandó, eredménye 1442 Ft/nap ), azaz 1.499.680 Ft. Ha ezt az összeget levonjuk az önköltségből, akkor a maradék önköltség (állami normatívával csökkentett) egy gondozási napra jutó összegét osztással kapjuk meg.

(4.000.000-1.499.680) / 1040  = 2.404 Ft/fő/nap. Ennél nem lehet magasabb az intézményi térítési díj. Ebből lehet aztán a személyi térítési díjat megállapítani ha a szülő az intézményi térítési díj 100 %-ának megfizetését vállalja. Ha egyszerűbb akkor akár havidíjat is lehet képezni de itt is figyelni kell, hogy a havidíj sem lehet magasabb mint az intézményi térítési díj arányosított szorzata  (heti 2x járó gyereknél 8-9xszer az int.tér.díj összege).

 

KeresésEseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Érdekli tevéknységünk, szeretne hírlevelet kapni az aktualitásokról?Hálózati összefogás tagjai

Hálózati összefogás tagjai
-